SİPARİŞ ve TESLİMAT


Pazartesi-Cuma arası hergün saat 14:30'a kadar alınan siparişler aynı gün kargoya verilir. 14:30'dan sonraki siparişler ertesi gün kargolanır. Cumartesi ve Pazar günleri alınan siparişler Pazartesi günü kargoya verilir. Kargoya verilen ürünler teslimat bölgesine göre genellikle ertesi gün teslim edilir. Kargo firmasından kaynaklı ve şehirler arası mesafelerden kaynaklı bazı durumlarda gecikmeler olabileceğini bilmenizi isteriz.


1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Sipariş onayı e-mailinizin gönderilmesi, ödemenin gerçekleşmesi ve ürünün stoğunun müsait olması halinde, ürün (mobilya dışındaki ürünler) satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine yedi gün içinde verilir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.

Ürün/ürünler, kargo şirketi marifetiyle, ALICI`nın web-sitesinde vermiş olduğu, ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede yazılı adresinde kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak  sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak en geç 30 gün içinde kimlik ibrazını müteakip imza karşılığı teslim edilir. Ürünün sevkiyatında kargo firmasında yaşanabilecek olumsuzluklardan ve gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.   

Olağanüstü hallerde ve mücbir sebep durumlarında bu süre uzayabilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

2. ALICI'nın vermiş olduğu adreste kargo firması tarafından teslim edilen ürünün teslimat adresindeki yatay ve dikey taşıma masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Satın alınan ürün anlaşmalı kargo şirketi ve/veya nakliye şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde ALICI'ya yada ALICI'nın yukarıda ismini bildirdiği kişiye (18 yaşından büyük olmalıdır) yada kuruluşa elden teslim edilecektir. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Teslim anında ALICI’nın yada yetkili kıldığı kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan, ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından, ekstra kargo ücretlerinden ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. ALICI'nın yada teslim alacak 3.kişi ve/veya kuruluşun belirtilen adreste olmaması durumunda, ürün en yakın MNG kargo şubesine teslim edilir.  Ürünün belirtilen şubeden kargo şirketinin belirlediği sürede teslim almaması halinde, ürün kargo şirketi tarafından SATICI'ya geri gönderilir. SATICI'ya kargo şirketi tarafından ürünün geri gönderilmesi durumunda teslimatı gerçekleşemeyen ürün ile ilgili olarak ALICI'nın vermiş olduğu e-mail adresi ve/veya telefon numarasından ALICI ile irtibat kurulmaktadır.

3. ALICI, Ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı tarafından kargo şirketinden teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmektedir. ALICI, ürünü teslim aldığı sırada kontrol etmekle, kargo görevlisinin yanında ürünün paketini açmakla, ürünün hasarsız olduğundan emin olmakla, üründe bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmeyip kargo firması yetkilisine tutanak tutturmak ve üründeki hasar yada sorunun fotorafını çekmekle sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. Teslimat problemleri SATICI web-sitesi müşteri hizmetlerine ve kargo şirketine derhal bildirilmelidir. Ürünün satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanmış olması ve ürünün bedelinin SATICI'ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple sonradan ürün bedeli ödenmez, kredi kartı işlemi ile ilgili herhangi biri tarafından charge-back itirazında bulunur veya banka kayıtlarında ödeme iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir. Ürünün ALICI’ya tesliminden önce ve/veya sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

5.Teslim süresi içerisinde ürün müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için satıcı ve kargo müşteri hizmetlerine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, satıcı yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır. Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurmanız, teslimat yapılacak adreste bulunmanız önemle rica olunur.

6.Satıcı, belli ürünler için asgari bir satış/sipariş adedi limiti belirleyip belirlememekte ve bu limitleri her zaman güncellemekte serbesttir.

7.Satıcı alıcının siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde, işbu sözleşmede yazılı şartlar çerçevesinde, edimini yerine getirmek zorundadır.  Satıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Alıcı işbu sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcıdan tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde geri ödemek ve varsa Alıcıyı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri Alıcıya iade etmek zorundadır.

8.Alıcının sipariş ettiği ürünün, Alıcıya teslim edilmesinin, Satıcının edimini yerine getirmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Alıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirerek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcıdan tahsil ettiği tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde Alıcıya iade edecektir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. Bankadan kaynaklı doğabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

9. Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok tükenmesi, sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın  işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini kısmen ya da tamamen engelleyebilecek nitelikte satıcının kontrolü dışında ortaya çıkan mücbir sebepler (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile Satıcı sipariş/sözleşme konusu ürünü süresi içinde alıcıya teslim edemez ise, SATICI öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde durumu ALICI`ya açık ve anlaşılır şekilde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten Alıcıya geri ödenir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar ve temerrüt faizi talebi olmayacaktır. Bankadan kaynaklı doğabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.